Mentoring pro učitele

Kurz kombinuje klasickou výuku (znalosti) s praktickým nácvikem metoringu, řešení modelových situací, sdílení dobré praxe. Od všech účastníků se očekává aktivní zapojení do diskuze a cvičení.

Kurz mohou pedagogové hradit ze šablon. 

Na konci kurzu budou účastníci schopni

  • Popsat souvislosti a využití mentoringu ve školním prostředí
  • Formulovat si cíl a stanovit správný úhel pohledu na situaci
  • Aktivně naslouchat
  • Klást otázky
  • Podávat zpětnou vazbu
  • Řešit modelové situace

Obsah kurzu

  1. den
    • Úvod do mentoringu
    • Struktura rozovoru a přístup mentora (DUO, cíle, úhel pohledu, nácvik otázek)
  2. den
    • Metoda aktivního naslouchání
    • Trénink kladení otázek
    • Osobnost a kompetence mentora
    • Mentoring zaměřený na řešení
    • Uplatnění metoringu v pedagogické praxi
    • Pozitivní myšlení
    • Síla vzoru
  3. den
    • Mentoring nadřízených a podřízených
    • Pole působnosti mentora
    • Simulace mentoringu
    • Akční plán
    • Praktické využívání
    • Řešení modelových situací

Počet účastníků              maximálně 15

Lektoři                             Mgr. Petr Vaněk, Mgr. David Vaněk, Ph. D., Ing. Jana Onderková, ACC

Rozsah                             24 hodin / 3 dny

Cena                                 5 625,- Kč

Termíny  Praha I      6. , 7.  a  21. listopadu  2019
Termíny  Praha I I    18., 19. a 28. listopadu  2019
Termíny  Brno          12. , 13. a 25. listopadu 2019

Čas                                   od 9 do 17 hodin