S1  Základy koučování 

Naším cílem je seznámit zájemce se základy koučinku a koučovacího přístupu. Účastníci budou schopni použít základní prvky koučování v různých oblastech osobního, pracovního a rodinného života.

Obsah semináře:

Komunikace zaměřená na možnosti a na řešení
Nejprve se podíváme krátce do historie, kde to všechno začalo, a seznámíme Vás se jmény, které se s koučinkem pojí. Víte, jaký je rozdíl mezi terapií, poradenstvím a koučinkem? Kdy oslovujeme psychologa a kdy kouče? Proč je koučink v dnešní době tak populární a vyhledávaný?

Osnova koučovacího rozhovoru
Základní metodou koučovacího sezení je rozhovor, který má svoje specifika. Víte, co znamenají čtyři písmena GROW? Jak souvisejí pojmy cíl, uvědomění, důvěra, odpovědnost s koučovacím rozhovorem?

Základní koučovací dovednosti
Rozhovor není jen povídání si, rozhovor nejsou jen otázky a odpovědi. Víte, jak správně naslouchat svému partnerovi, dětem, lidem okolo sebe?

Koučovací přístup
Koučink mimo jiné velmi ovlivnila humanistická psychologie a její pohled na člověka. Pojďte se s námi podívat na základní prvky tohoto přístupu.

Určování priorit
Víte, co je pro Vás v životě důležité, jaké hodnoty uznáváte a předáváte svým dětem? Všechno si prakticky vyzkoušíte.

Využití znalostí o funkci mozku v koučování
Víte, že své zvyky a myšlení můžete změnit? Víte, že pozitivnímu myšlení coby pojmu, o kterém všude slyšíte, se lze naučit?

Práce s vizualizací
Pojďte si s námi prožít splnění Vašeho cíle již nyní. Víte, že když si cíl splníte třeba jen ve svých představách, část těžké práce máte již za sebou? 

 

Způsob práce:
V semináři se střídají prvky teoretického výkladu, ukázky i praktické zkoušení. Důležitou součástí je také vzájemné sdílení a obohacování, to vše v atmosféře respektu, svobody a vzájemné úcty.

Pro koho je seminář určen:
Seminář je vhodný pro účastníky, kteří chtějí získat přehled o základních principech koučování využitelných v různých oblastech svého života a taky pro zájemce specializovaného semináře S2, zaměřeného na výchovu a vzdělávání.

Lektor semináře:  Jiří Kunčar

Počet účastníků:  12–18 osob

Rozsah: 1+ ½ dne (většinou pátek 16:00–20:00, sobota  9:00–17:00)

Cena: 1.940 Kč