SOLE

VZDĚLÁVACÍ
METODA SOLE

využívá přirozenou dětskou touhu poznávat, propojovat a sdílet informace s ostatními.

SOLE  -  Self Organized Learning Environment  -  Samoorganizované učební prostředí

 

 


Tato nová metoda výuky je založena na výzkumu a praktických experimentech z celého světa realizovaných od roku 1999 panem Sugatou Mitrou. Základy položil v Indii v projektu pod názvem Hole in the Wall.

 

Mitra za metodu SOLE obdržel cenu TED PRICE 2013. Vysvětlení metodiky také na http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education.html

 


Základem je podpora kooperativní výuky s využitím internetu a zvídavých otázek. Metodu SOLE jsme obohatili o koučivací přístup učitele. Role učitele je modifikována z nositele know-how do role přátelského facilitátora a kouče. Při výuce žáci nenásilně naplňují stanovené klíčové kompetence. Učí se spolupracovat v týmu, pracovat s informacemi, vystupovat před publikem, lépe se vyjadřovat, nememorovat, ale přemýšlet o věcech, pochopit a zapamatovat si látku, řešit problémy. Výchova oslazená zábavou a fantazií pomáhá žákům nenásilně přebírat zodpovědnost za svůj rozvoj a podporuje radost z učení se.

 

 


Aktuálně je v projektu zapojena skupina dobrovolníků a dvě základní školy. ZŠ Mnichovice u Prahy a ZŠ Měsťanská Brno . Celkem 5 tříd, páťáků a šesťáků, které od září 2013 testují metodiku SOLE v reálných podmínkách.

 

Novinky najdete  na Facebooku .

 


Hledáme další školy, které se chtějí připojit a vyučovat metodou SOLE. Co vše nabízíme? Podívejte se zde.

 

Děkujeme všem sponzorům, kteří s námi spolupracují. Vážíme si každé pomoci a každého daru. Seznam potřebného v tuto chvíli je zde.