Využití koučování při individuální práci ve škole

ZPŮSOB PRÁCE 

Pracujeme sebezkušenostní metodou – účastníci si vše vyzkouší a sdílí v atmosféře vzájemné důvěry, respektu a svobody. Po vlastním zážitku přichází nácvik metody, kdy se učíme aplikovat metodu ve své praxi. Součástí semináře budou ukázky a praktická cvičení.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Úvod do koučování se zaměřením na využití principů koučinku při individuální práci jak s žáky a studenty, tak i pedagogy a rodiči.
  • Jednak teoretická východiska koučinku, jednak jeho konkrétní praktická uplatnění a využití při rozvojové práci s klientem ve školním prostředí.
  • Seznámíme se se základy koučinku a koučovacího přístupu.
  • Naučíme se používat koučovací model GROW, kolo rovnováhy, vizualizaci a další koučovací techniky, které souží k efektivnímu dosahování stanovených cílů a k rozvoji vnitřní motivace.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ

pro školní psychology, výchovné poradce, metodiky prevence a třídní učitele, kteří chtějí získat přehled o základních principech koučování využitelných v individuální práci se žáky, studenty, rodiči a pedagogy. 

Lektor semináře              David Vaněk

Počet účastníků              12–18 osob

Rozsah                             1+ ½ dne 

Cena                                 2 600,- Kč

Termín                              čt  8. března (14.00 - 18.00) a pá 9. března  (9.00 - 17.00) 

Místo                                Brno