Mentoring pro učitele

Mentoring pro učitele

Kurz kombinuje klasickou výuku (znalosti) s praktickým nácvikem metoringu, řešení modelových situací, sdílení dobré praxe. Od všech účastníků se očekává aktivní zapojení do diskuze a cvičení.
Kurz mohou pedagogové hradit ze šablon. 

Na konci kurzu budou účastníci schopni

 • Popsat souvislosti a využití mentoringu ve školním prostředí
 • Formulovat si cíl a stanovit správný úhel pohledu na situaci
 • Aktivně naslouchat
 • Klást otázky
 • Podávat zpětnou vazbu
 • Řešit modelové situace
 

OBSAH KURZU

 1. den
  • Úvod do mentoringu
  • Struktura rozovoru a přístup mentora (DUO, cíle, úhel pohledu, nácvik otázek)
 2. den
  • Metoda aktivního naslouchání
  • Trénink kladení otázek
  • Osobnost a kompetence mentora
  • Mentoring zaměřený na řešení
  • Uplatnění metoringu v pedagogické praxi
  • Pozitivní myšlení
  • Síla vzoru
 3. den
  • Mentoring nadřízených a podřízených
  • Pole působnosti mentora
  • Simulace mentoringu
  • Akční plán
  • Praktické využívání
  • Řešení modelových situací

INFORMACE K SEMINÁŘI

Počet účastníků              maximálně 15
Lektoři                             Mgr. Petr Vaněk, Mgr. 
                                         David Vaněk, Ph. D.
                                         Ing. Jana Onderková, ACC
Rozsah                             24 hodin / 3 dny
Cena                                 5 625,- Kč
Termíny  Praha                26. , 27.  a  28. květen 2020
 
Čas                                   od 9 do 17 hodin 

Reference