Principy koučování a metodika SOLE

Program je akreditován MŠMT v systému DVPP. Po úspěšném ukončení kurzu získáte certifikát o absolvování.

ZPŮSOB PRÁCE


Kurz kombinuje klasickou výuku (znalosti) s týmovými diskusemi (praktická implementace). Součástí výuky jsou praktické nácviky koučovacích sezení s následným rozborem a vysvětlením, nácvik koučovacích metod ve dvojicích, případové studie a vypracování vlastních akčních plánů.

OBSAH SEMINÁŘE

Modul I:
 • Úvod do koučování, DUO
 • Metoda GROW
 • Otázky v koučování
 • Budování vztahu
 • Struktura koučovacího rozhovoru
Modul II:
 • S.O.L.E. – děti učí děti.
 • S.O.L.E. – role učitele
 • Příprava a realizace výuky koučovacím způsobem
 • S.O.L.E. – podpora rozvoje klíčových kompetencí
KOMU JE SEMINÁŘ URČEN
Učitelům, rodičům, školním psychologům a všem, kteří chtějí využít koučink pro svůj osobní rozvoj a v práci s dětmi.

CÍLE SEMINÁŘE

Seznámit účastníky zajímavým a efektivním způsobem s koučinkem, jeho modely, postupy a klíčovými způsobilostmi koučů. Vysvětlit základní principy koučinku a ukázat jejich využití v různých situacích. Předat účastníkům kvalitní know-how na jehož základě si mohou vytvořit pevnou strukturu pro sebekoučink a seberozvoj, naučit se využívat koučovací principy v práci s dětmi i dospělými.
Seznámit účastníky s metodikou S.O.L.E. (Self Organized Learning Environment) dle Sugaty Mitry – konkrétní příklad využití principů koučinku ve výuce. Pro účastníky je připravena i možnost návštěvy škol, které tuto metodiku využívají.

PO ABSOLVOVÁNÍ SEMINÁŘE BUDETE

 • znát základy koučinku a jeho hlavní přínosy,
 • umět používat základní nástroje a techniky koučování a vést koučovací rozhovor,
 • schopni porozumět kořenům koučinku, jeho podstatě a možnostem využití v práci s dětmi,
 • rozumět podstatě metody SOLE a vědět, jak ji zavést do výuky.

INFORMACE K SEMINÁŘI

Lektoři                        Ing. Jiří Kunčar,

                                    Ing. Michal Ondráček

Počet účastníků        12 – 18

Rozsah                       4 dny

(členěno po modulech 2 x 2dny). Moduly lze absolvovat i samostatně. 

Místo konání              Koučink Centrum

 

Cena                            5.860,- Kč 

Cena semináře obsahuje lektora, veškeré výukové materiály, po celý den je k dispozici neomezené množství teplých i studených nápojů. Cena neobsahuje ubytování a dopravu účastníků.