Elementor #1708

Přes manažerskou praxi jsme přišli ke koučinku a našli v něm úžasný prostředek pro rozvoj lidí. Tento přístup nás velmi obohatil i při výchově našich dětí. Rozhodli jsme se jej v této oblasti dále rozvíjet a o své poznatky se podělit s ostatními.

Ing. Jiří Kunčar, PCC

tel.: +420 604 290 975
e-mail: info@coedu.cz

Vzdělání:
Kybernetika, FEL ČVUT Praha

Psychoterapeutická fakulta, PVŠPS Praha

Vzdělání v koučinku:
Semináře a workshopy se zakladateli koučinku Timem Gallweyem a Johnem Whitmorem

Koučink věda a umění (Erickson College, Vancouver)
NLP pro kouče (Erickson College, Vancouver)
Trénink pro trenéry koučinku (EC, Vancouver)
Leadership a věda o mozku (EC, Vancouver)
Týmový koučink (EC, Vancouver)

Odborná praxe:
Lektor na zahraniční škole – 1 rok

Odborný pracovník v oblasti kybernetiky a biokybernetiky – 9 let
Výkonný ředitel, předseda představenstva – 15 let

Praxe v koučinku:
1991 – 2005,  koučinkový styl vedení lidí v manažerské praxi

2005 – dosud, profesionální kouč, mentor koučů a lektor koučinku

Členství v profesních organizacích a odborné certifikáty:
Člen Mezinárodní federace  koučů s profesním titulem Profesionální certifikovaný kouč (PCC)

Ericksonovský certifikovaný profesionální kouč (ECPC)
Osvědčení o ukončení vzdělávacího programu Profesionální kouč schváleného MŠMT ČR

Karel Vaněk, lic.oec.HSG, PCC

tel.: +420 604 290 653
e-mail: vanek@koucinkcentrum.cz

Vzdělání:
Universität St. Gallen, Švýcarsko, Podniková ekonomie

Vzdělání v koučinku:
The Art & Science of Coaching (Erickson College, Vancouver)
Standing in Contribution (Erickson College, Vancouver)
Team Coaching (Erickson College, Vancouver)
Inner Game of Stress (Koučink Centrum, Praha)
Happiness at Work (iOpener Institute, Oxford)
Business Performance Coach (Koučink Centrum, Praha)
Belbin Team Role Accreditation (Belbin Associates, CZ)
Výcvik v Integrované psychoterapii (INCIP, Kroměříž)
Universitätslehrgang Integrative Outdoor-Aktivitäten (Universität Wien)

Odborná praxe:
Aplikační inženýr – bankovnictví, Zürich (CH), 3 roky

Specialista controllingu – mediální společnost, Praha (CZ), 1 rok
Výkonný ředitel vydavatelství, Uherský Brod (CZ), 10 let

Praxe v koučinku:
Trenér a kouč – ČR a Rakousko, 14 let

Koučink v jazycích: čeština, němčina, angličtina

Certifikace:
PCC (Professional Certified Coach) – ICF

Erickson Certified Professional Coach – Erickson College

Ing. Jana Onderková, ACC

tel.: +420 602 220 485
e-mail: j.onderkova@gmail.com
www.janaonderkova.cz

Vzdělání:
VŠE Praha, Automatizované systémy řízení

VŠE Praha, Učitelství ekonomických předmětů

Vzdělání v koučinku:
Akreditovaný profesionální externí kouč (KC Praha) – akreditace MŠMT, ICF
Řešení konfliktu technikou mediace (Asociace mediátorů ČR)
Rodinná mediace (Asociace mediátorů ČR)
Týmový koučink (KC Praha)
Inner Game practicioner (Erickson College Praha)

Koučink – věda i umění (Erickson College Praha)

Odborná praxe:
Vlastní firma na správu nemovitostí – 10 let

Projektový manažer (Charles Square Center, Audabiac, Intel Teach) – 9 let
Konzultant a lektor v oblasti osobního rozvoje – 16 let

Specializace v oblasti koučinku:
Firemní koučink: střední management; motivace, komunikace, spolupráce, výkon a efektivita.

Osobní koučink: stres, sebevědomí, zvládání času, vztahy, těžké situace.

Certifikace:
ACC (Acredited Certified Coach) – ICF

Erickson Certified Professional Coach – Erickson College

Mgr. David Vaněk, Ph. D.

tel: +420 605 708 802
E-mail: davanek@centrum.cz

Vzdělání:
Filosofická fakulta Masarykovy university v Brně, ,magisterské studium obor jednooborová psychologie
Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně, doktorské studium obor Sociální psychologie

Vzdělání v koučinku a psychoterapii:
PCA Institut v Praze, I. stupeň komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii a poradenství zaměřeném na člověka, komunitní vzdělávací program
PCA Institut v Praze, II. stupeň komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii a poradenství zaměřeném na člověka, individuální výcvikový program
Koučink centrum v Praze, Principy a nástroje koučinku ve výchově a vzdělávání

Odborná praxe:
psycholog a psychoterapeut (soukromá praxe, oblast školství) – 8 let
lektor v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje – 8 let

Praxe v koučinku:
Týmový koučink – firemní i školská oblast

Certifikace:
Komplexní vzdělání v Person Centered Approach – akreditace Psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti JEP
lektor Etické výchovy (zážitkové učení) – akreditace MŠMT

Mgr. Petr Vaněk

tel.: +420 604 600 469
e-mail: petvan@centrum.cz

Vzdělání:
Filosofická fakulta Masarykovy university v Brně, magisterské studium obor jednooborová psychologie

Vzdělání v koučinku a psychoterapii:
Komplexní psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii, (Dialog- CZ GPTI)
Studium lektorů Etické výchovy (zážitkové učení), (Metodické centrum Bratislava)
Koučink – věda i umění (TASC), modul 1. a 2., (Koučink Centrum, Praha)
Inner game of team leadership, (Koučink Centrum, Praha)

Odborná praxe:
psycholog v pedagogicko-psychologické poradně – 6 let lektor v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje – 12 let psychoterapeut (soukromá praxe, oblast školství) – 8 let

Specializace v oblasti koučinku:
učitelé, studenti, pěstouni