Využití koučování při skupinové práci ve škole

Využití koučování při skupinové práci ve škole

ZPŮSOB PRÁCE 

Pracujeme sebezkušenostní metodou – účastníci si vše vyzkouší a sdílí v atmosféře vzájemné důvěry, respektu a svobody. Po vlastním zážitku přichází nácvik metody, kdy se učíme aplikovat metodu ve své praxi. Součástí semináře budou ukázky a praktická cvičení.

OBSAH SEMINÁŘE

Koučink a koučovací přístup probouzí v lidech sebedůvěru, uvědomění, vlastní odpovědnost
a aktivitu.
  • Naučíme se využívat koučovací přístup při skupinové práci jak s třídním kolektivem, tak i rodičovskou skupinou či pedagogickým sborem.
  • Nabídneme osvědčené struktury skupinové práce se třídou. Zároveň dáme prostor, aby každý měl možnost najít svůj jedinečný přístup k práci se třídou. Účastníci budou mít možnost zažít a „okusit“ konkrétní příklady dobré praxe a osvědčené metody a techniky. Skrze didaktickou reflexi budou účastníci aplikovat prožitek zpátky do své praxe.
  • Nabídneme rovněž krátký úvod, jak využít koučovací přístup při vedení rodičovské skupiny zaměřené na rozvoj rodičovských dovedností. Budeme se věnovat možnostem skupinové práce s pedagogickým sborem, kdy nám jde o to, aby každý pedagog nacházel vlastní originální řešení problémové situace.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ

pro zájemce, kteří hledají odpovědi na následující otázky: Jak efektivně pracovat s třídním kolektivem? Jak ve třídě rozvíjet pozitivní klima, vzájemnou důvěru, respekt a schopnost naslouchat? Jak pracovat s takovými tématy jako žalování, vyčleňování jedince z kolektivu, nerespektování pravidel? Jak u žáků v období dospívání probouzet a podporovat odpovědnost a aktivní přístup k životu?
Všichni z vlastní zkušenosti víme, že mentorování a dospělácké domlouvání má v těchto situacích jen velmi omezenou účinnost.

INFORMACE K SEMINÁŘI

Lektor semináře              David Vaněk

Počet účastníků              12–18 osob

Rozsah                             1+ ½ dne 

Cena                                 2 600,- Kč

Termín                              čt  5. dubna (14.00 – 18.00) a                                                pá 6. dubna (9.00 – 17.00)

Místo                                 Brno