Projekty

Dlouhodobě chceme podporovat naše děti.

Projekty využívající koučink a koučovací přístup věnujeme jejich rozvoji a šťastnému životu.
Naším přáním je inspirovat a ukázat, jak využít koučovací přistup k růstu našich kloučků a holčiček.
Jak jim být oporou, respektovat je a brát takové jací jsou a zároveň rozvíjet jejich kreativitu, zvídavost, radost ze života.
Do škol přinášíme projekt SOLE.
Všem vedoucím z organizace Junák – český skaut, za jejich obětavou práci bez nároku na odměnu, je určen projekt Koučink pro skauty.

Previous
Next