Základy koučování

Základy koučování

Chcete se naučit vést jednoduchý koučovací rozhovor? Využít prvky koučinku při komunikaci v práci nebo doma? Zamyslet se nad řešením svých pracovních nebo osobních úkolů? ​
Připravili jsme pro vás seminář obsahující teorii i praktické vyzkoušení. Jeho základem je metodika GROW Johna Whitmora
a je veden podle pravidel Mezinárodní federace koučů. 
Kurz je akreditován MŠMT č. 16026/2019-2-500 a můžete jej hradit ze ŠABLON.

ZPŮSOB PRÁCE 

V semináři se střídají prvky teoretického výkladu, ukázky
i praktické zkoušení. Důležitou součástí je také vzájemné sdílení
a obohacování, to vše v atmosféře respektu, svobody a vzájemné úcty.

OBSAH SEMINÁŘE

Komunikace zaměřená na možnosti a na řešení
Nejprve se podíváme krátce do historie, kde to všechno začalo, a seznámíme Vás se jmény, které se s koučinkem pojí. Víte, jaký je rozdíl mezi terapií, poradenstvím a koučinkem? Kdy oslovujeme psychologa a kdy kouče? Proč je koučink v dnešní době tak populární a vyhledávaný?
Osnova koučovacího rozhovoru
Základní metodou koučovacího sezení je rozhovor, který má svoje specifika. Víte, co znamenají čtyři písmena GROW? Jak souvisejí pojmy cíl, uvědomění, důvěra, odpovědnost s koučovacím rozhovorem?
Základní koučovací dovednosti
Rozhovor není jen povídání si, rozhovor nejsou jen otázky a odpovědi. Víte, jak správně naslouchat svému partnerovi, dětem, lidem okolo sebe?
Koučovací přístup
Koučink mimo jiné velmi ovlivnila humanistická psychologie a její pohled na člověka. Pojďte se s námi podívat na základní prvky tohoto přístupu.
Určování priorit
Víte, co je pro Vás v životě důležité, jaké hodnoty uznáváte a předáváte svým dětem? Všechno si prakticky vyzkoušíte.
Využití znalostí o funkci mozku v koučování
Víte, že své zvyky a myšlení můžete změnit? Víte, že pozitivnímu myšlení coby pojmu, o kterém všude slyšíte, se lze naučit?
Práce s vizualizací
Pojďte si s námi prožít splnění Vašeho cíle již nyní. Víte, že když si cíl splníte třeba jen ve svých představách, část těžké práce máte již za sebou? 

Komu je seminář určen?

Seminář je vhodný pro účastníky, kteří chtějí získat přehled o základních principech koučování využitelných v různých oblastech svého života pro manažery, psychology, sociální pracovníky a pedagogy. Také pro zájemce specializovaného semináře Aplikace koučování (nejen) ve výchově dětí, zaměřeného na výchovu a vzdělávání. 

Lektor semináře             Ing. Jana Onderková

Počet účastníků             10 – 12 osob


 

Rozsah                            3 dny, akreditováno MŠMT 

Cena                                5 625,-  Kč


Termín                                    5. – 7. února 2024
 
 
V případě zájmu lze realizovat i kurz dvoudenní, také akreditovaný MŠMT nebo kurz připravený vaší škole na míru.