Mentoring pro vedoucí pracovníky ve školství 1

Seminář je určen vedoucím pracovníkům, kteří získají základní znalosti a dovednosti pro praktické mentorské působení a podporu kolegů. Aplikace mentoringu do školství může výrazně přispět i k rozvoji klíčových kompetencí žáků.
Seminář mohou pedagogové hradit ze šablon.
O úspěšném dokončení kurzu získá účastník certifikát. 
 

Na konci kurzu budou účastníci schopni

 • popsat souvislosti a využití mentoringu ve školním prostředí
 • formulovat cíl a stanovit správný úhel pohledu na situaci
 • aktivně naslouchat a klást otázky
 • podávat zpětnou vazbu
 • řešit modelové situace
 • znát základy typologie klientů
 • znát nástroje interního mentoringu
 • využívat mentoring v rámci své funkce vedoucího pracovníka

Obsah kurzu

 1. den
  • Úvod do mentoringu
  • Struktura rozovoru a přístup mentora (DUO, cíle, úhel pohledu, nácvik otázek)
 2. den
  • Metoda aktivního naslouchání
  • Trénink kladení otázek
  • Osobnost a kompetence mentora
  • Mentoring zaměřený na řešení
  • Uplatnění metoringu v pedagogické praxi
 3. den
  • Mentoring nadřízených a podřízených
  • Pole působnosti mentora
  • Simulace mentoringu
  • Akční plán
  • Praktické využívání
  • Řešení modelových situací
 4. den
  • Harmonizace osobnosti
  • Nástroje interního mentoringu
  • Teoretické a praktické testy

Počet účastníků             maximálně 15

Lektoři                             Mgr. Petr Vaněk, Mgr. David Vaněk, Ph. D., Ing. Jana Onderková, ACC

Rozsah                            32 hodin / 4 dny

Cena                                7 500,- Kč

Termíny  Praha        26. , 27., 28. května a 1. června  2020
Čas                               od 9 do 17 hodin
 

Přínos mentoringu učitelům
 • příležitostí rozvíjet znalosti, zkušenosti a dovednosti v mentoringu a koučování
 • příležitostí k posílení dovedností zpětné vazby, metod, technik a přístupů ke zvýšení úrovně vhledů do problematiky, s níž se učitelé setkávají
 • poskytnutí podpory, poradenství, zvýšení profesních dovedností
 • osvěžit dovednosti, prohloubit znalosti, zvýšit kvalitu výuky
 • rozvoj důvěry v týmu 
 • zjednodušení a zefektivnění práce
 • prohloubení respektujícího přístupu, důvěry a odpovědnosti
Přínos škole
 • budovat pověst
 • identifikovat potřeby odborné přípravy
 • rozvoj dovedností v koučování, podpora a řízení rozvoje pedagogů 
 • zvyšování standardů školy, jak rozvíjet odborné znalosti lidí