Náš cíl

a poslání je seznámit s koučinkem, koučovacím přístupem a jejich využitím při vlastním rozvoji a při práci s dětmi, v rodinách, vzdělávacích zařízeních, v životě.

Koučink jako účinná metoda rozvoje lidského potenciálu zažívá prudký růst především v podnikatelském prostředí, kde pomáhá v přirozeném rozvoji pracovníků. Druhou rychle rostoucí oblastí využití je osobní rozvoj a hledání vlastní optimální cesty v různých životních situacích. Koučink je také účinný při zplepšování mezilidských vztahů.

Koučink je založený na podpoře uvědomění, zvýšení sebevědomí a přijetí odpovědnosti – to vše s velkým respektem k jedinečnosti každého člověka. Jsou to prvky, které bychom jistě rádi posílili i při výchově a vzdělávání našich dětí, a tím jim umožnili rozvíjet se a učit se nové věci přirozeným a zábavným způsobem. Pochopení tohoto přístupu a osvojení si základních dovedností je cílem našich seminářů.

 

Nabízíme své zkušenosti, abychom společně s Vámi hledali možnosti uplatňování koučování v osobním životě i při práci s dětmi.

 

 

 

NABÍZÍME SVÉ ZKUŠENOSTI, ABYCHOM SPOLEČNĚ S VÁMI HLEDALI MOŽNOSTI UPLATŇOVÁNÍ KOUČOVÁNÍ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ I PŘI PRÁCI S DĚTMI.

Koučink jako účinná metoda rozvoje lidského potenciálu zažívá prudký růst především v podnikatelském prostředí, kde pomáhá v přirozeném rozvoji pracovníků. Další rychle rostoucí oblastí využití je osobní rozvoj a hledání vlastní optimální cesty v různých životních situacích.

Koučink je založený na podpoře uvědomění, zvýšení sebevědomí a přijetí odpovědnosti – to vše s velkým respektem k jedinečnosti každého člověka. Jsou to prvky, které bychom jistě rádi posílili i při výchově a vzdělávání našich dětí, a tím jim umožnili rozvíjet se a učit se nové věci přirozeným a zábavným způsobem. Pochopení tohoto přístupu a osvojení si základních dovedností jsou cílem našich seminářů.

Kontaktujte nás na náš Email: info@coedu.cz